CFIR - Nyhedsmail - april
Menu
Print

Nyhedsmail - april

Nyhedsmails 2009

I denne nyhedsmail kan du læse om vores lancering, et internationalt konsulenthus' syn på København som finansiel metropol, om en klyngeeksperts gode råd til CFIR samt om vores nye brandingsamarbejde. Endelig kan du læse om arbejdet i CFIR frem mod sommeren.

Fremadrettet vil nyhedsmails fra CFIR blive udsendt, når vi har behov for at informere om aktiviteter og begivenheder i regi af CFIR. Tanken er, at nyhedsmailen giver CFIR's partnere og interessenter en mulighed for løbende at følge med i arbejdet. Nyhedsmailen vil derfor ikke omfatte alle nyheder, som offentliggøres på vores hjemmeside www.cfir.dk, ligesom der vil være indhold i denne nyhedsmail, som ikke umiddelbart fremgår af vores hjemmeside.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Nicholas Falck Lund
Sekretariatschef, CFIR

CFIR flyvende fra start

Copenhagen Finance IT Region fik en flyvende start ved lanceringen 16. marts. Michael Mainelli fra det Londonbaserede konsulenthus Z/YEN gav et internationalt perspektiv på initiativet. Også Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen deltog ved lanceringen. "Jeg synes, det er helt rigtigt set, at skabe et netværk, der har fokus på at udnytte de muligheder, der ligger i krydsfeltet mellem finans- og IT sektoren", sagde hun i sit indlæg. Du kan se en kort video fra lanceringen her.

Opgaven er nu at finde ind til kernen af netop det, vi er gode til inden for finans og it, og udvikle det. Samtidigt er der behov for at afdække de områder, hvor vi står svagt. Til opgaven har vi allieret os med konsulenthuset Oxford Research, der er førende i Danmark, hvad angår udvikling af klyngeinitiativer. Vi er pt. i gang med at tale med forskere samt ikke mindst centrale medarbejdere hos finans- og it-virksomheder for at finde ud af, hvor vi i Danmark har potentiale. Samtidigt vil vi afdække, hvor skoen trykker.

I løbet af april, maj og juni skal der afholdes visionsseminar og workshops og en række andre aktiviteter skal gennemføres. Det skal inden sommerferien munde ud i et initiativkatalog fyldt med gode ideer og konkrete tiltag. I de følgende artikler i denne nyhedsmail kan du blandt andet læse mere om denne proces frem mod sommerferien.

CFIR lanceret – Hvad nu?

CFIR blev lanceret med brask og bram den 16. marts. Fremmødet var godt, der var ministerdeltagelse og pressedækningen var god. Efterfølgende er CFIR-sekretariatet sammen med Oxford Research for alvor trukket i arbejdstøjet. Den 27. marts blev der afholdt en indledende workshop for følgegruppen under styregruppen. Formålet var dels at opnå en fælles forståelse af projektet og arbejdet med klynger. Den internationalt anerkendte klynge-ekspert fra New Zealand, Ifor Williams, gav et indlæg. Samtidigt var det første gang mange af deltagerne mødte hinanden.

Målet for arbejdet er nu en komplet analyse af innovationsmuligheder og udfordringer i forhold til Finans/IT. Der skal udarbejdes konkrete handlingsplaner for de fem temaer, som CFIR beskæftiger sig med. Dette arbejde skal præsenteres for styregruppen den 17. juni.  Tidsplanen frem mod 17. juni er skitseret nedenfor:

Visionsseminar den 28. april

Frem mod den 28. april gennemføres en række forskellige aktiviteter med det formål at identificere virksomhedernes behov samt kortlægge problematikker og muligheder inden for de fem temaområder:

  • Teknologi, innovation og F&U
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft
  • Synlighed
  • Rammevilkår

Et centralt omdrejningspunkt er identifikation af de nicher, hvor finans/it-klyngen fremadrettet har et potentiale. På visionsseminaret vil Oxford præsentere de foreløbige resultater af analysearbejdet og arbejdet med de 5 temaer vil blive konkretiseret yderligere.

Workshops ultimo maj

På baggrund af Visionsseminaret og analysearbejdet vil der blive udarbejdet temaopdelte initiativkataloger som oplæg til en række temaopdelte workshops. Her vil virksomheder deltage og spille ind med konkrete forslag og ideer.

Styregruppemøde den 17. juni

Med udgangspunkt i de afholdte workshops vil der blive udarbejdet handlingsplaner for hvert af de 5 temaer, som efter høring hos følgegruppen og klyngens centrale aktører, vil blive forelagt styregruppen den 17. juni. Dette møde vil dermed være retningsgivende for det fremadrettede arbejde i CFIR.

Klyngeguru gav CFIR et boost

Til workshoppen 27. marts gav den new zealandske klyngeekspert Ifor Ffowcs-Williams en præsentation af klyngeudvikling og facilitering af klynger. Den helt centrale pointe i præsentationen var, at det i første omgang er nødvendigt, at få identificeret de styrkepositioner og nicher, som København har på finans- og IT-området. Efterfølgende er det så væsentligt, at klyngeinitiativet centreres omkring disse styrkepositioner.

At blive verdens finansielle centrum er i dag ikke længere muligt, i stedet gælder det om at finde sine nicher og specialiseringer og markedsføre sig med disse internationalt. At benchmarke sig op imod London eller New York giver derfor ikke nødvendigvis den bedste rettesnor for CFIR’s udvikling. I stedet gælder det om at identificere, hvor i verden de kompetencer og viden, som vil være relevant i forhold til netop Københavns finans/it styrkepositioner befinder sig.

Københavns potentiale som det førende finanscenter i Nordeuropa

Det engelske konsulenthus Z/Yen gennemfører årligt for the City of London en analyse af de 62 førende finansielle centre. På den seneste Global Financial Centres Index lå København nr. 38 - 8 pladser bag Stockholm og 14 pladser bag Amsterdam. CFIR havde bedt Z/Yen lave en særkørsel for baggrunden for Københavns placering. Læs rapporten her.

Konklusionen var, at København scorer højere end både Stockholm og Amsterdam på de fleste faktorer. Udfordringen er at udenlandske finans-professionelle ikke ved det. Konklusionen blev præsenteret af professor Michael Mainelli fra Z/Yen:

"Our analysis demonstrates that in many of the fundamental measures, Denmark is very competitive.  This competitiveness is not reflected in Copenhagen’s standing in the GFCI.  We believe that PR campaigns to raise awareness of Copenhagen as a financial centre should be the main priority for CFIR."

Det betyder, at København har et stort potentiale som internationalt finanscenter, og vi kan blive endnu bedre ved at dyrke det og synliggøre det.

Nyt fælles brand for hovedstadsregionen

Undersøgelser fra Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen viser, at København taber markedsandele på internationale investeringer og international turisme. Derfor har de udviklet et fælles brand for den danske hovedstadsregion for at tage kampen op med andre regionale hovedstader og forbedre synligheden af København. Det fælles brand præsenteres på en stiftende generalforsamling d. 1. maj. Flere af CFIRs partnere bl.a. Finansrådet og Copenhagen Capacity er gået med i brand-netværket for at støtte op om en fælles branding af hovedstadsregionen.

Hvordan brandet er bygget op vil vi ikke afsløre før 1. maj. Brandet er gennemtænkt og fleksibelt og helt i tråd med CFIRs formål. CFIR vil derfor gøre aktivt brug af det nye brand for at synliggøre København som finansiel it metropol.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her