Menu Luk

Teknologi og produktudvikling forbedrer vores tilværelser

I dag tager vi de mange teknologiske opfindelser for givet. De er på kort tid blevet en fast integreret del af vores hverdage og tilværelser. Igennem de seneste 20 år er den teknologiske produktudvikling taget til, og vi mennesker er effektive til at lade nye opfindelser blive en del af vores liv.

Ligesom vi er med til at skabe udviklingen af moderne, digitale produkter, er produkterne også med til at ændre og forme vores liv. 

Tekniske og digitale produkter kan på mange måder forenkle og forbedre vores tilværelser. 

Udviklingen af de teknologiske løsninger de seneste 20 år

Sat op imod samfundsudviklingen de seneste 200 år har den teknologisk udvikling sat igennem med turbo fart. Det er ikke mere end 2 årtier siden, at en mobiltelefon var en tung klods, som kunne bruges til at skrive korte beskeder, foretage opkald og spille Snake. 

I dag er en mobiltelefon vores kalender, computer, GPS, mail, tv, søgemaskine og betalingsmiddel. 

Vi er blevet storforbrugere af teknologi, og vi er medskabende af udviklingen. Vores behov er med til at forme de løsninger, som igennem årene er blevet lanceret på det globale marked.

I takt med at der sættes fokus på de teknologiske kompetencer, og at der skabes en kollektiv bevidsthed omkring værdien af dem, højnes mulighederne for at skabe konstant mere effektive løsninger. 

I dag regnes evnerne hos teknikere og programudviklere som nogle af de mest værdifulde kompetencer. 

Innovative programudviklere og it-teknikere er nogle af de fagfolk, som er med til at skabe de løsninger og produkter, som vi forbrugere tager til os på kort tid og gør en del af vores liv. Teknologivirksomhederne er med til at skabe vores fremtid.

Den moderne teknik former vores liv på flere niveauer 

Den teknologiske udvikling har været med til at forme os på både individuelt, mellemmenneskeligt og samfundsmæssigt plan. 

På det individuelle niveau kan vi i dag tracke os selv med Self-Tracking-teknologi, så vi kan holde styr på søvnmønster, fysisk aktivitet og mange andre aktiviteter. 

Via vores smartphones kan vi downloade apps, som har relevans for vores individuelle livsstile. Har du mål om vægttab, eller går du op i holde styr på din daglige aktivitet, kan du downloade en app, som kan holde styr på dine data. Din mobil sørger for at holde styr på dine daglige aktiviteter, så du kan få et overblik over din adfærd. 

I dag fungerer flere og flere husstande uden fjernsyn og stationær computer. Vi kan få samme egenskaber samt flere andre med iPads og de moderne mobiltelefoner. 

På det mellemmenneskelige plan bruger vi de teknologiske løsninger til at indgå i digitalt, socialt samvær. Vi har adgang til Facebook, Instagram, Twitter og andre sociale medier fra vores Smartphones. Dem bruger vi til at interagere med andre i form af ’likes’, ’retweets’ og ’mentions’. 

På det samfundsmæssige plan er teknologien med til at forme vores relation til offentlige institutioner. 

Det er nemt at bestille medicin fra mobiltelefonen, ligesom du kan følge politiet og Folketinget på de sociale medier. 

Sådan kan udviklingen gavne os mennesker 

Med de mange muligheder som teknologien åbner op for, kan vi tilpasse den i forhold til vores individuelle behov. 

De digitale produktopfindelser har mange formål og fordele for os mennesker:

  • Effektiviserer vores livsstile
  • Sparer os for tid og energi
  • Fremmer sundhed
  • Højner sikkerheden i forhold til digital adfærd
  • Gør os mere vidende 
  • Højner den globale handel 
  • Gør os mere fleksible  

I dag tager det f.eks. ingen tid at køre fra a til b, da du nemt kan bruge din mobil som GPS. Dermed sparer du tid og penge. Du er fri for at sidde med et by- eller landkort, og du er fri for at købe en særskilt GPS. 

Det er nemt at bruge iPhone eller tablet som søgemaskine. Dette kan ske, når du har behov for det. Den nemme og ubesværede adgang til oplysninger er med til at højne menneskers grundlæggende viden.

På det individuelle plan kan teknologien bruges til at fremme sundheden. Dette kan ske som følge af de mange apps, som er nemme at implementere i hverdagen. 

I takt med den stigende digitale adfærd de seneste årtier, har der været behov for at højne sikkerheden på nettet. I dag er det mere sikkert at begå sig på nettet end i den fysiske verden, når det gælder beskyttelse af privatøkonomi. NemID og MobilePay er bygget op omkring de mest sikre løsninger og metoder. 

I dag er E-handel det mest markante område for vækst i detailhandlen. Vi kan frit og ubesværet handle på tværs af landegrænser. Dette gør os i stand til at finde de bedste produkter, som matcher vores behov.

Gadgets letter hverdagen hos flere og flere målgrupper

Det er ikke kun iPads og Smartphones, som er vores primære, teknologiske redskaber i dagligdagen. Hos mange person- og målgrupper spiller gadgets en afgørende rolle i hverdagen. Gadgets er funktionelle, teknologiske hjælpemidler og redskaber, som kan lette opgaver og aktiviteter og gøremål. Det kan være alt fra en Bluetooth tracker til nøgler eller taske til dig, som ofte glemmer, hvor du lagt dine personlige genstande. Eller det kan være et effektivt håndtag til at åbne glas, så du undgår smerter i hænder og fingre. 

Det er langt fra kun på det individuelle niveau, at gadgets udgør en stor og positiv forskel. I den offentlige sektor er teknologiske hjælpemidler med til at lette hverdagen og arbejdet for både personale og borgere. Det kan f.eks. være en betydningsfuld demenskalender, som kan hjælpe den demensramte borger med at få daglige påmindelser om aftaler og tidspunkter. Flere og flere mennesker tager de smarte produkterne til sig og lader dem blive uundværlige hjælpemidler i hverdagen.